Цени за настаняване

ЦЕНИ ЗА НАЕМАНЕ НА СТАЯ/И
Брой хора Брой стаи Цени за настаняване
една
нощувка
две
нощувки
2 1 100 лв. 120 лв.
3 1 100 лв. 180 лв.
4 1 120 лв. 240 лв.
*БЕЗПЛАТНО ПОЛЗВАНЕ НА КУХНЯ
ЦЕНИ ЗА НАЕМАНЕ НА ЦЯЛАТА КЪЩА
Брой хора Брой стаи Цени за една нощувка
без климатиквключен климатик
12 4 стаи 250 лв. 300 лв.
12 6 стаи 300 лв. 360 лв.
16 6 стаи 400 лв. 480 лв.
*БЕЗПЛАТНО ПОЛЗВАНЕ НА КУХНЯ
ЦЕНИ ЗА НАЕМАНЕ НА ЦЯЛАТА КЪЩА ЗА НОВА ГОДИНА
Брой хора Брой стаи Пакетна цена до 4 нощувки
до 16 6 стаи 4000 лв.
*ЦЕНАТА НЕ ПОДЛЕЖИ НА ДОГОВАРЯНЕ НА БАЗА БРОЙ ХОРА ИЛИ НОЩУВКИ !
ДНЕВНИ ПАКЕТИ С ИЗХРАНВАНЕ
Брой хора Нощувка
Закуска
Нощувка
Закуска
Вечеря
Нощувка
Закуска
Обяд
Вечеря
1 - 50 лв. 65 лв.
ДОМАШНА ЗАКУСКА
ОБЯД:ДВУСТЕПЕННО МЕНЮ
ВЕЧЕРЯ:ТРИСТЕПЕННО МЕНЮ